De to mennene, som er henholdsvis 46 og 73 år gamle, må i tillegg betale jenta 200.000 og 100.000 kroner hver i oppreisning.

Overgrepene mot jenta, som i dag er i tjueårene, skal ha begynt da jenta var omkring fem år gammel. Forholdet ble ikke anmeldt før etter at hun var kommet i tenårene og hadde flyttet hjemmefra, skriver Romerikes Blad.

De to dømte mennene har helt siden etterforskningen ble innledet nektet seg skyldige.

De sakkyndige opplyste i retten at de verken kunne bekrefte eller avkrefte om jenta hadde vært utsatt for overgrep i barne— og ungdomsårene. Retten hadde derfor ingen tekniske bevis å bygge sin avgjørelse på.

En miljøarbeider og en psykolog som ble ført som vitner i tingretten, mente at det ikke var tvil om at jenta hadde vært utsatt for seksuelle overgrep.