Det er Jernbaneverket og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) som har vært uenige om finansieringen av kommunikasjonslinjer inne i tunneler.

Det nye nødnettet Tetra som er bygget på Østlandet skal nå bygges ut i resten av landet.

Mens man i øst bygget ut nødnett i totalt tolv jernbanetunneler, var det ikke med i de opprinnelige kontraktene til DNK for Vestlandet. Årsaken: penger.

Uenige om regningen

DNK mente det var tunnel-eieren, Jernbaneverket, som skulle betale for å etablere nødnett i tunneler. Jernbaneverket mente derimot det var tiltakshaver, DNK, som burde betale.

I utgangspunktet jobbet dermed DNK ut fra en teori om at det ikke skulle være nødnett i noen av jernbanetunnelene på Vestlandet. Etter flere års diskusjoner har man nylig kommet til enighet. Det forteller tidligere teknologidirektør Terje Steinsvik i Jernbaneverket.

- Vi er blitt enige om hvilke kostnader som skal fordeles. DNK skal ta alle kostnader forbundet med de spesifikke løsningene til nødnettet, det gjelder investering og drifting. Vi skal tilrettelegge for etableringen av utstyret og strømtilførsel i tunnelene, sier han.

Han er ikke i tvil om viktig-heten av at de ble enige.

- Vi er nødt til å ha et slikt nett i tunnelene, og det må komme på plass samtidig som nødetatene får det. Dersom vi kommer i en uheldig situasjon med for eksempel en brann i tunnel, er det viktig at alle nødetatene har ett nett å kommunisere i.

Bedre dekning

Seniorrådgiver Gunnel Helmers i DNK sier budsjett— og tidsrammen førte til at man ikke så for seg nødnett i jernbanetunnelene i vest.

- På et punkt måtte vi sette strek og ta dette opp igjen i neste runde. Det har vi gjort nå, sier hun.

Helmers sier DNK går ut fra at dialogen med Jernbaneverket vil løse seg, men at ingen kontrakter er signerte ennå.

Samtidig som de bygger ut nødnettet skal de tilrettelegge for internett og vanlig mobildekning i tunnelene.

- Når vi først arbeider inne i tunnelene er det viktig å få løftet inn mest mulig utstyr samtidig, sier Steinsvik.

I NSB er de fornøyde.

- Selv om den stadig blir bedre, er dekningen varierende. Kundene våre melder om lett irritasjon når det gjelder dekningen på toget, spesielt i tunneler. Vi er positive til all utvikling som bedrer dekningen, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre.