— Det er feil å legge skylden for manglende arbeidskraft over på kvinnene, uttaler KrFUs leder David Hansen.Han er ikke særlig begeistret for stortingsrepresentanten fra Hordaland sine uttalelser. Uttalelsene har fått mange kvinner til å tenne, blant dem barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim.- Å indirekte kritisere de kvinner som velger å arbeide, strider mot KrFUs politikk på området. KrFUs arbeidsutvalg ønsker et fleksibelt arbeidsliv hvor både menn og kvinner deltar på like vilkår. Dette gjenspeiles blant annet i vårt likestillingsmanifest som vi vedtok i desember i fjor, sier Hansen i en pressemelding.

— For å møte fremtidens utfordringer på arbeidsmarkedet har KrFU lenge vært opptatt av at vi må tillate økt arbeidsinnvandring. Samtidig må det gjøres en bedre innsats for å få uføretrygdede tilbake i arbeidslivet. Det er slike tiltak som vil løse problemene i et trengt arbeidsmarked, mener KrFU.

KrFU-leder David Hansen kritiserer utspillet til partifelle Anita Apelthun Sæle om kvinnelig arbeidskraft.