Men i forrige uke gikk 4000 politifolk i uniform i Oslos gater for å demonstrerte for høyere lønn og bedre arbeidstidsbestemmelser.

Fra 2001 til 2007 økte bevilgningene fra Stortinget med over to milliarder kroner. Men tre av fire kroner som politikerne har bevilget til å styrke bekjempelsen av kriminalitet, har gått til høyere lønn og økte utgifter til kontor og utstyr, skriver Aftenposten.

Seks av ti politisjefer sier at milliardbevilgningene hverken ført til mer service for publikum eller mer etterforskning av kriminalitet.

Når vi regner med politifolkenes faste vakttillegg, har politiet fått 22 prosent mer i lønn i perioden 2002 til 2007. Dette er 0,2 prosent høyere enn i staten ellers. Politibetjentene som demonstrerte i Oslo gater har med andre ord hatt en høyere lønnsvekst enn både lærere, sykepleiere og leger.

Årsaken er en kraftig økning i vakttillegg. Dersom vi ikke tar med tilleggene, har politiet hatt en litt lavere vekst enn resten av staten. Overtid er ikke med i beregningen.

Les også: Politifolk truer med masseoppsigelse

Ressursbruk Tallene kommer frem i en utredning som Agenda Utredning & Utvikling har gjort for politidirektør Ingelin Killengreen om «ressursbruken i politiet». Materialet går rett inn i de kommende forhandlingene for å få en slutt på den beinharde konflikten i politietaten.

Alle landets politimestre samt sjefene for særorganene har fått lov til å uttale seg anonymt til konsulentene. Av de 28 som har svart, er det bare tre politimestre som sier at situasjonen er blitt bedre etter flere år med milliardbevilgninger fra politikerne.

De eneste som ikke er misfornøyde, er politimestrene i Vest-Oppland, Salten og Troms. Resten gir uttrykk for at «økningen i antall årsverk og stillinger ikke har holdt tritt med reell oppgaveøkning, og at arbeidspresset føles hardere enn for 7 år siden».

– Føles trangt – Det er ingen tvil om at driftsbudsjettene er blitt strammere. Det føles veldig trangt for hele politiet. Samtidig har vi klart å utvide kapasiteten med 11,3 prosent og over 1000 årsverk, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Hun mener rapporten viser at politiet har en nøktern pengebruk.

– Av de 28 politimestrene som er spurt, er det bare tre som sier at det ikke er blitt verre?

– Alle politisjefer mener det er behov for mer ressurser. Det viktigste for oss er at fordelingen av de ressursene vi faktisk har, er god mellom de ulike distriktene og virksomhetene. Jeg mener dette viser at vi har hatt en meget nøktern pengebruk, svarer hun.

På bakgrunn av Agenda-rapporten starter Politidirektoratet et prøveprosjekt i Vestfold etter påske. Hensikten er å se nærmere på hva politiet faktisk bruker tiden på, og hva ressursene blir brukt til.

Sjefene fikk mest Lønnsforskjellene stiger kraftig i politiet. Mens politimestre, visepolitimestre og politiinspektører har hatt høyest lønnshopp de siste fem årene, har rådgivere, sekretærer og sivilt ansatte har gått kraftig ned sammenlignet med andre statsansatte.

Politidirektør Ingelin Killengreen forklarer lønnsøkningen med at sjefene har fått mer å gjøre.

– Dette henger sammen med politireformen, som førte til at flere fikk et større ansvarsområde, sier Killengreen. Politisjefenes lønn har økt med 4,3 prosent mer enn ellers i staten, mens sivilt ansatte har tapt 5,8 prosent.

– Dårlig signal – Denne saken har jeg blandede følelser for. Det er ingen i Politi-Norge som tjener for mye, heller ikke politimestrene. I forhold til det samfunnsansvaret de har, så tjener de ikke for mye, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund. Han mener likevel lønnsøkningen er uheldig.– Med de tøffe tidene vi har hatt i politiet med stor frustrasjon og mye raseri ned over i rekkene, så er det utfordrende at topplederne har best utvikling. Det sender et veldig dårlig signal til politifolkene som er på gaten.

– Hvordan forklarer du at politiet har kommet bedre ut enn andre i staten når vi tar med variable tillegg?

– Vi protesterer kraftig på premissene. Vi mener politidirektøren burde sammenlignet med 2001 og ikke 2002. Hadde vi sett på utviklingen fra 2001 før politireformen, ville politibetjentene kommet dårligere ut, sier Johannessen.

Hva mener du om lønnsutviklingen i politiet? Si din mening her.