RAGNHILD HOV

— Vi er dypt skuffet. Men siste ord er ikke sagt. Foran oss står mange tunge runder, sier barnehjemsofre til Bergens Tidende.

I dag legger familie-, kultur- og administrasjonskomiteen på Stortinget frem sin i innstilling om den statlige erstatningsoppgjøret for barn som led overgrep på barnehjem og spesialskoler på 50, 60, og 70-tallet.

Dette blir hovedpunktene i ordningen:

  • Barnehjemsbarna kan etter søknad får utbetalt et engangsbeløp på inntil 300.000 kroner. Ordningen blir gradert.
  • Barnehjemsbarna må levere en egenerklæring som viser når, hvor lenge og hvilke overgrep som ble begått mot dem.
  • Den statlige erstatningsordningen kommer i tillegg til kommunale ordninger.
  • Det er Stortingets billighetserstatningsordning som skal administrere erstatningsoppgjøret. Barnehjemsofre som allerede har fått erstatning fra billighetserstatningsordningen, kan søke om utvidet erstatning.
  • Komitéinnstillingen er enstemmig.

- Tilbakeslag

— Dette var et tilbakeslag, sier Ranveig Norén Risberg til BT. Risberg er et av Morgensolbarna som kjempet gjennom den kommunale erstatningsordningen i Bergen.

— Det vil bety mange nye runder for barnehjemsofrene. Hardest kommer det til å ramme de svakeste av de svake. Det er mange som rett og slet ikke orker å fortelle sin historie en gang til og legge frem den dokumentasjon som skal til for å få utbetalt erstatning, sier hun.

- Har ikke hørt oss

Hun beklager dypt at stortingsrepresentantene ikke har tatt barnehjemsofrenes synspunkter til følge.

— Da vi møtte komiteen i en høring tidligere i vår, understreket vi hvor viktig det var at alle fikk samme beløp.

Men Risberg understreker at siste ord i saken ikke er sagt. Det er nå dannet en felles støttegruppe for alle barnehjemsbarna landet over:

— Vi vil sammen kjempe denne saken mot staten, sier hun.

Som talsmann for den gruppen er også Kai Stene skuffet.

— Lekkasjer tydet på at alle ville få et likt beløp. Dessverre var det for godt til å være sant, sier han.

Foreløpig er det bare Bergen som har kommet i gang med erstatningsoppgjøret for barna som led overlast på barnehjemmene.

Bergen har en gradert erstatningsordning. Erstatningsbeløpene er begrenset oppad til 725.000 kroner. Foreløpig er det utbetalt i underkant av 37, 5 millioner kroner i erstatning fra kommunen. I april var ca. 200 saker behandlet. 6 personer hadde mottatt mer enn 600.000 kroner. Men over halvparten har fått utbetalt mindre enn 200.000 kroner.

Når Stortinget får ferdigbehandlet saken, vil barnehjemsbarna få anledning til å søke om tilleggserstatning fra staten.

Stavanger har utarbeidet forslag til retningslinjer, men utsatt den politiske behandlingen til Stortinget har klar retningslinjene for den statlige ordningen. Oslo har ennå ikke begynt å utarbeide retningslinjer.

Dialog med Oslo og Stavanger

— Vi vil nå komme i dialog med de to kommunene slik at vi kan komme videre med det lokale oppgjøret. I tillegg vil vi jobbe for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for barnehjemsbarna slik at barnehjemsofre som bor i andre kommuner skal få et sted å hevende seg for å få reist sine saker, sier Stene.

Han er glad for at komiteen ikke krever full dokumentasjon av overgrepene..

— Det virker som komiteen har forstått at en egenerklæring må være nok. Det er en trøst, sier Stene.

Torstein Dahle, bystyrerepresentant for Rød Valgallianse i Bergen og støttespiller for barnehjemsbarna i Bergen, er også skuffet.

— Dette var verre enn jeg hadde t trodd. Blir dette det endelige resultatet av stortingsbehandlingen, er det bortkastet. Nå er Stortinget i ferd med å påføre barnehjemsbarna nye lidelser, sier han.

Stortinget skal ta endelig stilling til erstatningsordningen 10. juni.