På den måten kan kisten hennes kan bli snudd og ligge samme veien som mannens kiste.

Dermed fikk de pårørende til slutt medhold i sin bønn om gravåpning, etter tidligere å ha fått avslag to ganger i Lenvik menighetsråd, skriver Nordlys.

– Vi er veldig glade for dette vedtaket, og må vel kunne si at det er fornuften som har seiret til slutt, sier sønnen Jan Kåre Bergland.

Ved en feil ble kisten til Bjørg Bergland satt ned motsatt vei av det den skulle under begravelsen tidligere i vinter. Men da sønnene tok saken opp med menighetsrådet i Lenvik, fikk de avslag på sin søknad om gravåpning. Nå har imidlertid et enstemmig bispedømmeråd sørget for helomvending i saken.

– De har lagt mer vekt på den menneskelige siden, i stedet for å tolke regler firkantet. Det setter vi stor pris på, og håper at andre kan ta lærdom av dette, sier Bergland med adresse til menighetsrådet.

Kirkeverge Ivar Bjørkås i Lenvik sier han er overrasket over vedtaket i bispedømmerådet, og tror dette kan skape mange vanskelige saker framover.