Stadig flere norske medisinstudenter tar utdannelsen i land som Ungarn, Tsjekkia, Nederland og Tyskland, der turnustjeneste ikke er en del av utdanningen, skriver Dagsavisen.

Mens det i Norge kreves 18 måneders turnustjeneste for å bli godkjent som lege, kan studentene sikre seg den nødvendige godkjennelsen i Sverige der det ikke stilles krav til praksis for leger som er utdannet i EU-land.

En fellesnordisk avtale gjør at alle som er godkjent som leger i Sverige, også har krav på godkjennelse i Norge.

Mellom 70 og 80 norske leger har de siste to årene benyttet dette «smutthullet», og sikret seg norsk godkjennelse uten praksis.

– Dette kan i verste fall gå ut over liv og helse, sier direktør Per Haugum i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).