Det opplyser justispolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Knut Storberget til Bergens Tidende.

124 tomtefestere i Lillehammer gikk til rettssak mot 47 grunneiere etter at flere av dem fikk mangedoblet sin festeavgift.

Retten slår fast at de nå kan kjøpe sine egne tomter for 20 ganger den årlige festeavgiften pluss en årlig rente på fem prosent. Tomtefesterne vant saken på alle punkt.

Storberget, som selv praktiserte som advokat før han kom på Stortinget, mener dommen rent juridisk får betydning for de fleste av de 350.000 festeavtaler i Norge.

Uenighet om kjøpspris

— Politisk vil tenkningen i den velskrevne dommen være veldig relevant for den politiske behandlingen vi skal ha rundt en ny lov om dette like etter nyttår, sier Storberget.

— Arbeiderpartiet har allerede fått gjennomslag for å gi alle tomtefestere rett til å kjøpe tomtene sine. Uenigheten handler om hva slags pris de kan kjøpe tomten for. Vi har foreslått 25 ganger opprinnelig prisjustert årlig festeavgift, pluss fire prosent årlig rente. Dommen i Lillehammer har lagt seg omtrent på det nivået, sier Storberget.

Uenighet om leiepris

Arbeiderpartiet vil også prøve å få endret selve prisreguleringen av festeavgifter.

— Regjeringen har sammen med Fremskrittspartiet stemt for en tomtefestelov som trådte i kraft i fjor og som gir adgang til svære økninger i festeavgiften. Igjen skulle markedspris være standard. Arbeiderpartiet ønsker en lov som kun gir adgang til å heve tomtefesteleien i takt med konsumprisindeksen, sier Storberget.

Han tror dommen i Valdres tingrett vil bidra til at partiet kan får gjennomslag både for en endret prisregulering og for en mulighet for rimelig tomtekjøp når den nye loven skal behandles på nyåret.