Enkelte går så langt som å kalle finansieringen av senteret for «vennekorrupsjon» fordi Bondevik har fått milliongaver fra næringslivsvenner, skriver Dagsavisen.

Forfatter Ebba Haslund, tidligere redaktør Carsten O. Five, professor Ottar Brox, tidligere Arbeiderparti-topp Reiulf Steen, professor Nils Christie og tidligere generalsekretær Lars Gule i Human-Etisk Forbund er blant dem som nå har skrevet under et opprop mot Bondeviks fredssenter.

– At en statsminister rett etter sin avgang mottar millioner fra venner han i stillings medfør har fått innen næringslivet, er en praksis som – uansett formål – undergraver tilliten til de folkevalgte, heter det i oppropet, som går under navnet «Nei til politisk ukultur!».

Blant dem som støtter Bondeviks fredssenter er Rimi-gründer Stein Erik Hagen, Hydro, Statoil, Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke.

Bondevik synes beskyldningene mot ham er urimelige, og mener det er positivt at bedrifter bidrar til fredsarbeid.

– Det er full åpenhet om våre økonomiske forhold. Jeg ønsker oppriktig å gjøre noe for fred og menneskerettigheter, og synes det er positivt at bedrifter og investorer vil bidra til det. Bidragene gis helt uten betingelser, det må da de som gir skrive under på, sier Bondevik.

Han viser til at slike stiftelser er vanlige i andre land, men noe nytt i Norge.