Forsvarerne til fire av de tiltalte etter ranet av Munch-maleriene «Skrik» og «Madonna» ble nektet innsyn i dokumentene som beskriver hvordan bildene kom til rette i fjor høst. Advokatene har argumentert med at opplysningene er viktige for deres klienter i ankesaken som skal opp i Borgarting lagmannsrett i slutten av februar.

Som følge av at påtalemyndigheten og politiet nektet å utlevere dokumentene fra etterforskningen, klaget forsvarerne forholdet inn for retten. Tirsdag avgjorde Borgarting lagmannsrett at det ikke var noe i veien for å utlevere dokumentene til tre av de tiltaltes forsvarere.

– Forsvarerne gis innsyn i dokumentene om hvorledes maleriene «Skrik » og «Madonna» kom til rette, heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Det er foreløpig ikke kjent om påtalemyndigheten vil påkjære avgjørelsen til Høyesterett.