Barnepsykiater Per Olav Næss får ikke vitne om Breiviks barndom.

Det avgjorde dommerne i terrorrettssaken i dag, etter en 50 minutter lang drøfting.

Undersøkt som fireåring

Næss undersøkte Anders Behring Breivik da Breivik var fire år gammel.

Rettens administrator, Wenche Arntzen, viste til taushetsplikts-bestemmelsene i Helsepersonelloven

Hun påpekte at de rettspsykiatrisk sakkyndige uansett har hatt tilgang til dokumentene fra Breiviks barndom, og at bevisverdien ved Næss' vitnemål vil være begrenset.

Enstemmig avgjørelse

— Hensynet til taushetsplikten må veie tyngst, konkluderte dommerne.

Rettens avgjørelse var enstemmig.