— Forsvaret lager en håpløs situasjon. Jeg fulgte rådet deres, fikk meg leilighet og begynte på ingeniørstudiet. Jeg orker ikke tanken på å avbryte alt jeg er i gang med, sier Fosse oppgitt.

Sist vinter møtte 19-åringen på sesjon. Han ba om å få begynne på rekruttskolen i sommer slik at han kunne gjøre ferdig militærtjenesten før han fortsatte skolegangen. Utover våren ringte Fosse flere ganger for å få vite når han skulle til pers. Hver gang fikk sogningen beskjed om at han ikke ville bli innkalt med det første og bare kunne begynne på utdanningen han hadde tenkt å ta.

Avslag to ganger

19-åringen skaffet seg skoleplass, leilighet og jobb. Så kom beskjeden; Du skal på rekruttskole i Stavanger i januar.

— Det er utrolig irriterende. Jeg planla utdanningen ut ifra det jeg fikk vite av Forsvaret i vår, sier Fosse.

Han har allerede søkt om å få utsatt militærtjenesten to ganger. Hver gang har svaret vært negativt. Årsaken er at Forsvaret strammer inn denne muligheten.

Ingeniørstudiet, som 19-åringen nå er godt i gang med, er svært krevende. Nå frykter Fosse at han ikke vil klare å komme tilbake til skolen dersom han må være borte hele neste år.

Mister motivasjonen

  • Programmet er så hardt at jeg synes det er vanskelig å hente seg inn igjen etter to dager borte fra undervisningen. Hvis jeg får et års opphold fra matematikken jeg redd for å miste motivasjonen fullstendig, sier Fosse.

Han understreker at han ikke har noe imot militæret og gjerne vil gjennomføre førstegangstjenesten.

— Selvfølgelig vil jeg gjøre en innsats, men jeg ønsker å fullføre det jeg har begynt på først, sier 19-åringen.

Selv om sogningen har fått to avslag på utsettelse har han ikke tenkt å gi seg.

— Jeg vil sende et nytt brev. Slik jeg ser det vil Forsvaret også være tjent med at jeg får gjennomført utdanningen, sier Fosse.

1100 har fått utsettelse

— Det har vært gjennomført en vurdering. De ulemper han påføres er ikke større enn at vi mener vi kan kalle ham inn. Selv om det er ugunstig, kan folk ta et avbrudd i utdanningen i noen studier for å gjennomføre verneplikten. Den er tross alt lovpålagt, sier Nils Hanheide, oberst og stabssjef i Vernepliktsverket.

Normalt innkalles i underkant av 10.000 ungdommer til verneplikt årlig. I år var tallet 8300. Før ble de kalt inn om sommeren, men på grunn av Forsvarets behov for en operativ beredskap større deler av året, blir nå deler av kullet kalt inn i januar.

I januar i år ble 2770 kalt inn til førstegangstjeneste, men frafallet er stort. Vernepliktsverket har måtte innvilge 1100 søknader om utsettelse på grunnlag av skolegang.

— Vi er så smidige som vi kan. Vi skal både ta hensyn til Forsvarets beste og ungdommens skolegang. Noen ganger må vi ta avgjørelser som ikke går i begges favør, sier Hanheide.

RÅD? Yngve Magnus Fosse gikk i gang med studier - etter råd fra Forsvaret. Nå må han avbryte studiene for å ta rekruttskolen. FOTO: EIRIK BREKKE