RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no — Dette er en slett personalbehandling og personalpolitikk. Hadde vi i andre deler av arbeidslivet hatt en så treg prosess i tilsettingssaker, ville vi blitt regnet som uprofesjonelle, hevder kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, overfor Bergens Tidende.Biskop Ole D. Hagesæther sendte innstillingene i saken ved juletider. I januar var utnevningssaken ferdig forberedt i Kirkedepartementet. Dermed har alt vært klart for utnevnelse i statsråd i om lag to måneder. I ukevis har kirkefolket i Bergen ventet å få ny domprost etter Halfdan T. Bondevik, som holder sin avskjedsgudstjeneste i morgen. Grunnloven Men ingenting har skjedd. Årsaken er rett og slett at regjeringen har så få statskirkemedlemmer at det er vanskelig å få holdt såkalt kirkestatsråd. Bare 10 av de 19 statsrådene i Jens Stoltenbergs regjering er medlem av Den norske kirke. For å kunne fylle Grunnlovens krav til kirkelige utnevnelser, må i praksis alle 10 være på plass rundt kongens bord. Men det skjer svært sjelden på grunn av stor fravær blant statsrådene. Og departementsråd Bjørn T. Grydeland ved Statsministerens kontor kan ikke si noe sikkert om når Bergens neste domprost blir utnevnt. Før påske? - En mulighet er fredag i neste uke. Jeg håper det er mulig å foreta utnevnelsen før påske. Men noe løfte kan jeg ikke gi, sier Grydeland til Bergens Tidende.Alt tyder på regjeringen - når den tid kommer - vil utnevne enten generalsekretær Ørnulf Elseth i Norges KFUK og KFUM, eller generalsekretær i Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Kjell Bertel Nyland. Både biskop Ole D. Hagesæther og Domkirken menighetsråd har innstilt Elseth som nummer in med Nyland som nummer to. Domprost Bondevik har Nyland på topp foran Elseth. Holder ikke Kirkeverge Gunnar Wik mener kirken i Bergen lider under regjeringens manglende evne til å foreta kirkelige utnevnelser. Han hevder at det er uhørt at saken har ligget i departementet i nærmere tre måneder, samtidig som kandidatene holdes på pinebenken og blir eksponert i mediene. Regjeringen bør derfor vurdere andre og bedre rutiner ved kirkelige utnevnelser i statsråd, mener han.

KIRKEFREMMEDE: Siden bare 10 regjeringsmedlemmer står i statskirken, drøyer det med ansettelsen av ny domprost i Bergen.Arkivfoto: Scanpix.