Over 40 prosent av forskerne mener de har dårlige vilkår for forskning.

Dette kommer frem i en fersk rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Mer og mer hektisk

— Forskerne opplever hverdagen som stadig mer hektisk. De jobber mye, og sliter med at de har for lite sammenhengende tid, sier forsker Jens-Christian Smeby ved NIFU til Bergens Tidende. Han har vært ansvarlig for undersøkelsen, som er referert i studentavisen Universitas.

"Hvordan vurderer du mulighetene for å få utført din forskning?" var ett av spørsmålene til forskerne.

Ni prosent svarte at mulighetene var gode, 29 tilfredsstillende, mens 43 prosent svarte "relativt dårlige" eller "dårlige". - Store problemer

Over 2000 vitenskapelig ansatte ved de fire universitetene og tre vitenskapelige høyskoler har svart på undersøkelsen. Det ga en svarprosent på 60.

Rapporten viser at forskerne jobber i gjennomsnitt 49 timer per uke. 43 prosent av tiden deres går til undervisning og veiledning, 29 prosent til forskning og 17 prosent til administrasjon.

Over 50 prosent mener at mangel på sammenhengende tid skaper store problemer i deres hverdag. Større krav

Samme undersøkelse ble gjennomført i 1981 og 1991. Bruken av tid har ikke endret seg mye disse 20 årene.

— På 90-tallet var det en eksplosjon i studenttallet. Det er oppsiktsvekkende at de ansatte som følge av dette ikke bruker mer tid på undervisning og veiledning, sier Smeby.

Smeby mener en forklaring er at de vitenskapelig ansatte i samme tidsrom også er møtt med større krav til dokumentasjon av forskning. Dermed blir det enda mer å gjøre innenfor samme tidsramme.

Egen forskningsavdeling?

Diakonhjemmets høgskole i Oslo har opprettet en egen forskningsavdeling for å utnytte ressursene bedre. NIFU-forskeren tror ikke rene forskningsavdelinger vil bedre situasjonen.

— Arbeidet bør organiseres bedre. Når over 40 prosent mener at deres vilkår for forskning er dårlige, må det bli tatt på alvor. Å rydde rom for forskning er viktig, sier forsker Jens-Christian Smeby.