Over 40 prosent av forskerne mener de har dårlige vilkår for forskning. Dette kommer frem i en fersk rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Rapporten, som er referert i studentavisen Universitas, viser at forskerne jobber i gjennomsnitt 49 timer per uke. 43 prosent av tiden deres går til undervisning og veiledning, 29 prosent til forskning og 17 prosent til ad-ministrasjon.

Over 50 prosent mener at mangel på sammenhengende tid skaper store problemer i deres hverdag.

— Forskerne opplever hverdagen som stadig mer hektisk. De jobber mye, og sliter med at de har for lite sammenhengende tid, sier forsker Jens-Christian Smeby ved NIFU til Bergens Tidende. Han har vært ansvarlig for undersøkelsen.