Gjenopptakelseskommisjonen avslår Arne Treholts begjæring om gjenåpning av spionsaken fra 1985, der han ble dømt til 20 års fengsel.

— Jeg hadde jo ønsket at flertallet også hadde landet på en annen konklusjon. Det hadde vært sunt for det norske rettssamfunnet. Min sak ligger der som en verkebyll, et trauma, sa Treholt på en pressekonferanse i Oslo i dag.

Han fremholdt at kommisjonen ikke har ivaretatt sin funksjon, og at beslutningen vil føre til debatt om kommisjonens videre virke.

— Kommisjonen skal ikke være sandpåstrøer for vedtak fra domstoler og påtalemyndighet, sa den spiondømte tidligere diplomaten.

- Sensasjonell dissens

Avgjørelsen ble tatt under dissens. Arne Treholt klarte å overbevise ett av de fem medlemmene i Gjenopptakelseskommisjonen om at dommen mot ham for 23 år siden var tvilsom.

Treholt betegnet det som «nesten sensasjonelt» at det var en dissens i kommisjonen.

De fire andre medlemmene ble imidlertid ikke overbevist.

«Kommisjonen har vurdert de nye forhold som er påberopt etter dommen i 1985 og har konkludert med at det ikke foreligger nye bevis eller omstendigheter som synes egnet til å føre til frifinnelse. Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at det foreligger straffbare forhold fra tjenestemenn i politiet i forbindelse med ransakinger mv.», heter det i avgjørelsen.

- Brøt taushetsplikten Arne Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han har hele tiden nektet seg skyldig etter spionparagrafen – det vil si å ha røpet opplysninger av betydning for rikets sikkerhet.

Men han innrømmer at han i kontakt med KGB-offiserer brøt sin taushetsplikt som offentlig tjenestemann.

Treholt var byråsjef og pressetalsmann i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert og siktet for spionasje. Etter dommen i Eidsivating lagmannsrett 20. juni 1985 sonet han i åtte år og fem måneder, før han ble benådet av helsemessige grunner i 1992.

Avslått to ganger

To ganger tidligere har han satt fram begjæring om gjenåpning av straffesaken. Begge disse begjæringene ble avslått av Eidsivating lagmannsrett, og ved avgjørelser i Høyesteretts kjæremålsutvalg henholdsvis i 1988 og 1992.

(Saken fortsetter under videoen)

Etter det Aftenposten har grunn til å tro klarte spiondømte Arne Treholt å overbevise ett av medlemmene i Gjenopptakelseskommisjonen om at dommen mot ham for 23 år siden var tvilsom.

Les hele avgjørelsen på Gjenopptakelseskommisjonens nettsider.

Det var i 2005 Arne Treholt begjærte saken gjenopptatt av Gjenopptakelseskommisjonen. Treholt har hele tiden stått fast at han er uskyldig, og vil renvaskes for anklagene om spionasje under den kalde krigen.

Han hevder at han ikke ga fra seg opplysninger som var egnet til å skade rikets sikkerhet, og at han derfor ikke kunne dømmes etter den såkalte spionparagrafen, straffelovens paragraf 90.

Les historien om Treholt-saken: En spions historie

Treholt selv fikk beskjed om avslaget en time før avgjørelsen ble offentlig kjent.

— Treholt ønsker å formidle at han er meget tilfreds med den sterke dissensen som fremkommer fra psykologiprofessor Svein Magnussen, og at han også er fornøyd med at kommisjonen i sine premisser på viktige punkter imøtekommer den kritikken han har reist og som jeg har argumentert for, sier Treholts advokat Harald Stabell til NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

Treholt mener selv det skjedde et gigantisk overspill som førte til at han endte opp som en folkefiende.

To ganger tidligere har Høyesterett avvist Treholts begjæring om gjenopptakelse, i 1988 og i 1992. Denne gangen hadde han satt sin lit til en annen rettsinstans, men Gjenopptakelseskommisjonen har altså konkludert slik Høyesterett gjorde.

20 års fengsel

Den tidligere byråsjefen i Utenriksdepartementet ble arrestert av overvåkingspolitiet på Fornebu den 20. januar 1984, da han var på vei til et hemmelig møte med KGB-general Gennadij Titov i Wien. 20. juni 1985 ble Treholt dømt til 20 års fengsel for å ha gitt opplysninger til agenter for både Sovjetunionen og Irak.

En av de fem medlemmene i Gjenopptakelseskommisjonen gir Treholt rett i at det under rettssaken ikke ble tilstrekkelig bevist at han ga fra seg opplysninger som burde vært holdt hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet.

De fire andre medlemmene i kommisjonen konkluderer imidlertid med at det ikke er tilstrekkelig grunn til å gjenoppta saken.

MØTTE PRESSEN: Arne Treholt (t.h.) med sin advokat Harald Stabell i Oslo i dag.
Solum, Stian Lysberg