Staten er snar til å kreve inn renter og straffegebyr når nordmenn ikke betaler i tide. Men når Staten selv bruker lang tid på å betale ut erstatning til urettmessig straffeforfulgte, får ikke offeret et øre i rente.

— Når man vet hvor kjapp Staten er til å kreve inn strafferenter og gebyrer selv, blir dette uforståelig, faktisk uforskammet, sier advokat Kaj Wigum.

Saksbehandling: 18 mnd.

Avdelingsdirektør Thomas Laurendz Bornø i Justissekretariatene, som behandler søknadene om erstatning, begrunner dette slik:

— Det er ikke rettslig grunnlag for å tilkjenne forsinkelsesrente, sier han.

— Noen vil si det er dobbeltmoral av Staten å ikke betale renter når den selv krever det av alle andre?

— Det har jeg ingen kommentar til.

Ifølge Bornø skal spørsmålet om det skal betales renter på denne type oppreisning og erstatning vurderes av Høyesterett.

Han bekrefter også at saksbehandlingstiden er 18 måneder i gjennomsnitt. I dag har de 630 saker til behandling.

Absurd og uforståelig

— Vi får inn flere søknader enn vi greier å behandle. Det påvirker saksbehandlingstiden, sier han, og legger ikke skjul på at han synes den er lang.

Ifølge Bornø er det satt av fire årsverk til å behandle søknadene.

— Hvorfor kan ikke flere behandle disse søknadene for å få ned tiden?

— Det kan jeg ikke kommentere. Vi gjør det vi kan for å få ned saksbehandlingstiden.