Etter at den nye sakkyndigrapporten ble lagt fram, som slo fast at Breivik er strafferettslig tilregnelig, søkte Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening på tirsdag om å delvis få fjernsynsoverføre Breiviks forklaring i retten. Fredag opprettholdt Oslo tingrett beslutningen om at det vil mediene ikke få adgang til.

I et brev til partene fra Oslo tingrett står det at «retten mener avveiningen av hensynene for og mot kringkasting av tiltaltes forklaring står i samme stilling som tidligere, og finner følgelig ikke grunn til å omgjøre beslutningen 9. mars 2012 på dette punkt».

Overfører sakkyndigforklaringene

Det mediene derimot får overføre direkte fra, er de sakkyndiges forklaringer under terrorrettssaken, også dette bestemt av Oslo tingrett.

Beslutningen, som kom fredag, gjelder både de rettsoppnevnte sakkyndige og vitnene fra Den rettsmedisinske kommisjon.

Oslo tingrett har også vedtatt at forklaringen til psykiater Randi Rosenqvist, som er mangeårige leder av Den rettsmedisinske kommisjon, vil kunne overføres dersom den tiltalte samtykker i at hun forklarer seg for åpen rett.

Rosenqvist har flere ganger uttalt at hun ikke finner noen tegn til at Breivik har en psykose.

Ikke helt direkte

Helt direkte vil TV-overføringen imidlertid ikke bli. Oslo tingrett har inngått en avtale med NRK om at de skal legge inn en ekstra forsinkelse slik at retten vil kunne vurdere fortløpende om personsensitive opplysninger om tiltalte og hans nærmeste skal kringkastes.