• Det er et tankekors at Norge, som er verdens største produsent av laks og ørret, knapt er i stand til å produsere en eneste miljømerket fisk, mener Verdens Naturfond Norge (WWF).

ATLE ANDERSSON

Under «Sjømat for alle»-konferansen i Bergen tok Maren Esmark fra miljøorganisasjonen opp en rekke forhold sjømatnæringen må forbedre seg på hvis den skal kunne kalle seg bærekraftig.

I neste uke legger WWF-Norge frem en undersøkelse som konkluderer med at det finnes et bredt spekter av miljømerker internasjonalt både for villfisk og oppdrettsprodukter.

— Men norske forbrukere har med to små unntak ikke tilgang på miljømerket sjømat. Det er for dårlig, mener organisasjonen.

Undersøkelsen viser også at forbrukerne viser stadig større interesse for hvor fisken kommer fra og under hvilke forhold den er produsert.

— Både myndigheter og fiskerinæringen snakker om trygg og bærekraftig matproduksjon. Da er det forunderlig at de ikke vil dokumentere sin miljøvennlighet overfor forbrukerne. Skyldes det at norsk sjømat ikke oppfyller seriøse miljøkriterier? spør organisasjonen.