— Bakgrunnen for at Oslo-politiet ikke ønsket at skolene skulle leies ut var erfaringene fra Göteborg, sier informasjonssjef for politiet i Oslo, Inger Elisabeth Hindahl, til Klassekampen.

Hindahl viser til at skoler ble omgjort til barrikader for demonstranter under EU-toppmøtet i Göteborg i fjor.

Verdensbanken avholder sin årlige ABCDE-konferanse i Oslo i slutten av juni. Demonstranter har varslet en motkonferanse under tittelen Oslo 2002. En av arrangørene bak Oslo 2002, Kristine Nybø, hadde inngått kontrakt med Hersleb skole i Oslo for å innlosjere tilreisende under motkonferansen. Nå er imidlertid leiekontrakten annullert. (NTB)