Manglende kunnskap hos både helsepersonell og folk flest er årsaken til at mange ikke får den hjelpen de burde fått, mener Norsk Psykologforening. Nå har foreningen laget en egen veileder om depresjon.

Som oftest vet ikke folk selv at de er deprimerte, men kommer til legen med enkeltplager som tretthet, smerter, hodepine og søvnløshet. An-Magritt Anonsen, leder i Norsk Psykologforening, sier at betydningen av riktig diagnose og tidlig behandling ikke kan understrekes nok.

— Det er viktig at behandlingen startes så tidlig som mulig for å hindre at lette depresjoner utvikler seg til alvorlige og langvarige lidelser, sier Aanonsen.

De aller fleste som rammes av depresjon, vil kunne få den behandlingen de trenger i primærhelsetjenesten. Samtaler, hjelp til å bli klar over hvor skoen trykker eller medikamentell behandling vil kunne hjelpe de aller fleste. Også pårørende kan bidra med sitt. Et godt råd er å ta kontakt, vise omsorg og forebygge isolasjon. Vær en god lytter, men ikke gi råd. (NTB)