EU-kommisjonen og medlemslandene er samstemte i at enhver endring i EØS-avtalen må vente til etter utvidelsen. Dermed må Norge forholde seg til minst 25 medlemsland, og ikke som i dag 15, når avtalen skal reforhandles, skriver Aftenposten.

Særlig Island har presset på for en mest mulig omfattende oppgradering av EØS-avtalen, mens Norge har fryktet sensitive motkrav fra EU.

Den negative holdningen i EU til å endre avtalen de nærmeste årene har satt fart i de islandske sonderingene i retning Brussel. Hvis Island blir med i EU, vil EØS-byggverket falle sammen.

Da vil også Norge tvinges til en ny EU-debatt, skriver avisen. (NTB)