– Det var nesten ikke mer enn forventet. Men vi har satt det på dagsordenen og vil kjempe for å få saken høyere opp i systemet, sier Frp-politiker Håvard Jensen til NRK Østfold.

Jensen er ikke veldig begeistret for nynorsk, og med Frp i spissen søkte kommunestyret i Hobøl Kunnskapsdepartementet om å frita elevene i kommunen fra nynorskundervisning.

– Det er et fint språk, men det er ting som tyder på at dagens unge sliter nok som det er med bokmål, sier han.

Rektor ved Hobøl ungdomsskole, Asbjørn Hjortshaug, mener forslaget er spesielt, og sier det ikke har noen bakgrunn i spørsmål som har vært reist blant elever, lærere eller foreldre ved skolen.

– I vårt distrikt er kanskje ikke nynorskstatusen så høy, men det er likevel en integrert del av norsk språkkultur og kultur, sier han.