Da Arne Sveen fikk kreft i fjor sommer, bestemte han seg for at han ikke ville belaste samfunnet ved å la seg behandle med dyre medisiner for å leve litt lenger.

Dødssyke pasienter som er ferdigbehandlet blir flyttet fra sykehus til sykehjem. For noen pasienter kan det dreie seg om kun et par døgn før døden inntreffer. Arne Sveen ønsker å få dø på Diakonhjemmet, men Oslo kommune vil flytte ham til sykehjem.

Brødrene til Arne Sveen, Børre og John Sveen, ønsker ikke at broren skal flytte mot sin vilje, og er fortvilet over situasjonen.

— Broren vår har vært en måned på sykehuset. At han må flyttes mot slutten gjør ham engstelig. Tryggheten er borte, sier Børre Sveen.

Saken om Arne Sveens valg ble omtalt både i A-magasinet og senere på NRK. Nå ligger 63-åringen for døden, men får ikke tilbringe de siste dagene på Diakonhjemmets sykehus fordi det koster bydelen 4000 kroner i døgnet.

Mister kontrollen

— Arne opplever at han har mistet kontrollen, og det fører til angst, sier Børre Sveen. Han og broren John er på besøk store deler av dagen.

— Det er kun snakk om kort tid før Arne vil dø. For oss er det vondt å måtte flytte ham fra Diakonhjemmet. Han sover mye og har smerter. Diakonhjemmet har strukket seg så langt de kan for ham, men nå er han ferdigbehandlet og ifølge samhandlingsreformen må han flytte.

- Dårlig menneskebehandling

Nina Borge er Arne Sveens lege ved Diakonhjemmet. Hun har lenge vært opptatt av hvordan de sykeste blir behandlet.

— Det er dårlig menneskebehandling å flytte en døende, sier lege Nina Borge.

Hun mener de sykeste bør spares for flytting fra en institusjon til en annen når de er døende. På en ny sykehjemsavdeling vil det være mange nye ansikter, hender og vaktlag.

— Det er en belastning å treffe nye personer når man er på vei ut av livet. Det er en dårlig måte å behandle mennesker på.

Borge forteller at tidligere flyttet ikke sykehusene pasienter hvis det var forventet at de kom til i å dø i løpet av et par uker.

— Nå er det slik at vi leger nærmest står på barrikadene for pasientene våre for at de skal få dø på sykehuset, og det har hendt at pasientene dør dagen etter at de er flyttet. Taksameteret for kommunene begynner å tikke nærmest på klokkeslettet når vi leger har definert pasientene som utskrivingsklare, sier Borge.

Ferdigbehandlede

Samhandlingsreformen ble innført i januar. Kommunene fikk overført midler for å ta imot ferdigbehandlede pasienter. Hvis kommunene ikke kan tilby pasientene en sykehjemsplass, må kommunen betale 4000 kroner pr. døgn.

Fordi Arne Sveen er ferdigbehandlet - det er ikke mer legene kan gjøre for ham - er han ikke sykehuspasient, men sykehjemspasient.

Det er dårlig menneskebehandling å flytte en døende, sier Lege Nina Borge ved Diakonhjemmet

Lenge bodde han i leiligheten på Ullern, men den siste tiden har han vært så syk at han måtte være ved Diakonhjemmet. Nå kan ikke legene gjøre noe for ham, han er det byråkratene kaller «utskrivingsklar». Ifølge samhandlingsreformen betyr det at han er kommunens ansvar.

— Arne tok et valg om ikke å ligge samfunnet til byrde med livsforlengende behandling. Det er ille at kommunene tenker kroner og at vi må bruke den siste tiden av Arnes liv til å forholde oss til slike byråkratiske problemstillinger. Broren min blir redd og urolig når han har sine klare øyeblikk, sier Børre Sveen.

Etter at Aftenposten tok kontakt med bydelen ble det kjent at Arne Sveen kanskje får tilbud om en plass ved en palliativ sykehjemsavdeling over helgen.

— Selv om det sikkert er et godt tilbud hadde det beste vært om han fikk tilbringe den siste tiden på et kjent sykehus, sier Børre Sveen.

Kommunens plikt å ta imot utskrivingsklare

Bydelsdirektør Kari Andreassen opplyser at så lenge sykehuset definerer pasienten som utskrivingsklar, er det kommunens plikt å gi pasienten et forsvarlig tilbud.

- Det gjør vi også i denne saken. Det er kontakt mellom Ullern bydel og Børre Sveen som pårørende, og fra mandag av vil Arne Sveen få et tilbud som også de pårørende er fornøyd med.

Andreassen opplyser at Arne Sveen kommer til en lindrende enhet i Oslo hvor de har god kunnskap om å behandle pasienter ved livet slutt.

- Ville det ikke vært bedre at han kunne bli værende ved Diakonhjemmet hvor han er kjent, i stedet for å blir flyttet til et sykehjem hvor han ikke kjenner noen?

- Det er sykehuset som bestemmer når pasienten er utskrivingsklar. Da er det vår oppgave å finne et utskrivingsklart tilbud.

- Hvor viktig er de økonomiske grunnene til overflyttingen? Sveen kan jo bli liggende ved Diakonhjemmet, men da koster det kommunen 4000 døgnet.

— Økonomi er et av flere aspekter. Det viktigste er at det gis et forsvarlig tilbud.