AGNETHE WEISSER

Selv om en lovendring fra 1. januar 2002 i prinsippet åpner for at den registrerte partneren til den biologiske moren eller faren kan adoptere barnet, er det i praksis vanskelig å få innvilget såkalt stebarnsadopsjon.

Et anslag basert på svenske tall går ut på at 20 000 barn i Norge kan ha foreldre med homofil legning. De fleste er født i heterofile forhold.

En undersøkelse ved Statistisk sentralbyrå fra 2002 tok for seg alle registrerte partnerskap fra 1993 til utgangen av 2001. Den viste at 18 kvinner og menn var blitt foreldre mens de levde i partnerskap. Til sammen hadde de fått 20 barn.

I 16 prosent av de inngåtte partnerskapene hadde en eller begge barn fra før av. Men bare et mindretall hadde barna boende hos seg.