BIRGITTE KLÆKKEN-HØGLO

— Kursene er tenkt som en vitamininnsprøytning for par som har en ekstra hektisk og slitsom hverdag, sier familieterapeut Karin Hildèn ved Vest-Agder Familiekontor.

Et prøveprosjekt i regi av Samlivssenteret Modum Bad har gitt så gode resultater, at det nå blir et fast landsdekkende tilbud. Det finnes mer enn 50.000 familier i Norge der det er barn under 18 år med ulike typer funksjonshemninger.

Stort behov

Karin Hildèn, som har jobbet med flere par på de første kursene, mener behovet er stort.

— Å være foreldre til et funksjonshemmet barn er for mange en fulltidsjobb der romantikken har dårlige kår, sier hun.

Dårlig samvittighet overfor andre barn i familien, jobb, husarbeid og egne foreldre er problemstillinger som går igjen.

Også det å finne frem i hjelpesystemet kan slite sterkt på et forhold.

— Flere har hverdager der den ene parten flyr fra det ene offentlige kontoret til det andre, forteller familieterapeuten.

På de spesielle samlivskursene tilbringer deltakerne en helg på hotell. Temaene varierer fra det å skape livsrom for alle, til betydning av vennskap og humor.

Hildèn opplever at mange par er i følelsesmessig utakt.

— De har hatt forskjellige opplevelser av situasjonen helt siden barnet ble født og har ikke klart å dele tankene med hverandre. Folk reagerer ulikt på det å få et barn som ikke er som alle andre. Skuffelse, skam, sinne og fortvilelse er vanlig, sier Hildèn.

Skyldfølelse sliter også på mange.

— Noen føler at de ikke har «prestert». Hvis sykdommen er arvelig, kan den ene føle seg ansvarlig. De irrasjonelle følelsene er sterke og vonde og kan ta overhånd hvis man ikke snakker om dem, forklarer hun.

Øver på å snakke om det

På samlivskursene øver parene på å sette ord på vanskelige tanker og følelser, som for eksempel skam.

— Noen har opplevd at naboen har rygget tilbake og sagt «fin lue», når de har tittet ned i barnevognen og sett guttebabyen med Downs syndrom. Foreldre opplever at folk ikke «ser» barna deres. Slikt er sårt å dele med andre, sier Hildèn.

Et mål med kursene er å forebygge at parforholdet blir et rent arbeidsfellesskap.

— Forskning viser at for noen kan påkjenningen bli så stor at de ikke evner å se og forstå hverandres situasjon. Da kan det ende med brudd, konstaterer Hildèn.

Andre igjen opplever det motsatte. Det de har vært gjennom har gjort parforholdet sterkt og godt.

— Barnet blir et felles prosjekt som binder dem sammen, forklarer Hildèn.

Det nye partilbudet skal hjelpe par til å dyrke parforholdet til tross for en krevende livssituasjon.

— Å få aksept for sine følelser og å oppleve at partneren forsøker å sette seg inn i den andres situasjon, kjennes godt. Dette kan læres hvis man går inn for det, sier terapeuten.