Brannsjef Jan Kongsvik i Østre Agder brannvesen var i 14.30-tiden lørdag på befaring i helikopter over brannområ-det i Froland, hvor nær 80 personer de siste dagene har blitt evakuert fra bygdene Mykland, Belland og Ytre Lauvrak

— Området fra Mykland sentrum og opp til Åstveit er nå trygt, og alle unntatt ti av de evakuerte kan flytte hjem. Men vi er foreløpig ikke sikre på om de kan sove der i natt, det skal vi ta en avgjørelse på klokken 20, sier han.

Brannen under kontroll

Totalt 14 helikoptre, rekvirert fra militæret og leid inn fra private eiere, er nå i sving i Froland.

— Den forrige norgesrekorden av helikopterbruk under brann er to stykker. Så vi har tatt dette noe lenger, bemerker Kongsvik.

Vinden skal lørdag ettermiddag være skiftende, men ikke sterk. Lørdag formiddag slo Kongsvik fast at brannen var under kontroll.

— Det ser vesentlig bedre ut enn man kunne frykte. Det er lite brannutvikling, men mye røyk. Det skyldes at helikopterslukkingen begynner å virke, sier Kongsvik.

Naturen bestemmer

Sjefen for Heimevernet på stedet, oberstløytnant Stein Borgersen, var lørdag formiddag ikke enig i Kongsviks bedømmelse. Han økte beredskapen.

— Jeg mener kontrollbegrepet er blitt brukt nokså romslig. Det er naturen som bestemmer. I løpet av morgenen har det blåst kraftig opp igjen, og jeg tror vi kan vente oss noen stygge overraskelser, sier Borgersen.

Heimevernsstyrken skal være på 90 mann på kontinuerlig timesrotasjon.

— Det ulmer kraftig i skogen. Situasjonen er farlig. Her må vi sette alle kluter til, sier Borgersen.

Brannmannskapene har kjempet på syv brannfronter natt til lørdag. 130 mann og tolv helikoptre har vært i aksjon i slukkingsarbeidet. I tillegg ga værgudene endelig Froland en håndsrekning i form av noe nedbør.

Fremdeles knusktørt

Beregninger viser at rundt 30.000 mål er svidd av i storbrannen i Froland kommune. Ifølge brannsjefen er området nå avgrenset, og det er liten fare for at brannen vil spre seg ytterligere. Selv ikke om vinden nok en gang tiltar i styrke.

— Vi kan holde den der den er. Vinden er en x-faktor som kan føre til nok en oppblussing, men en oppblussing inne på feltet skal vi klare å håndtere, sier Kongsvik.

Det falt så lite regn natt til lørdag at det fordampet kjapt. Bakken er fortsatt knusktørr, og ilden ligger på bakken, og under tuer, og ulmer.

— Bare centimeter under bakken er det knusktørt. Situasjonen er fremdeles farlig, sier Kongsvik.

Sikrer boliger

Bebyggelsen skal ikke lenger være truet. Flammene har flere ganger truet boligene i Mykland sentrum og grendene i nærheten.

— Jeg fikk ikke tid til å hente bildene mine. Vi fikk med oss det viktigste, sengeklær og rene klær, sier en av de evakuerte fra grenda Belland, bildekunstneren Nils Belland.

Han bor på gården på Belland som var nærmest flammene.

— Vårt hus var cirka 50 til 100 meter fra flammene, sier Belland.

Ingen bolighus har gått tapt i brannen, men mellom 15 til 20 hytter skal være brent ned.