— Stortingsflertallet er enige om at planleggingen av Ringeriksbanen skal begynne umiddelbart. Det betyr at banen vil være byggeklar i 2018, sier Magne Rommetveit, stortingsrepresentant for Ap.

Det betyr at togpassasjerene trolig kan nyte godt av den forkortede togreisen til Oslo om åtte-ni år. Lang tid, men likevel "ekspressfart" i norsk jernbanehistorie.Sammen med SV og Sp har Ap blitt enige om at Stortinget skal legge som føring at Ringeriksbanen skal planlegges ferdig til 2018, med mål om byggestart samme år. Merknaden skal vedtas sammen med Nasjonal transportplan (NTP) i Stortinget i juni.

Rydder vekk tvilen

Målet er å rydde all tvil til side når det gjelder finansiering og bygging av Ringeriksbanen, som er den viktigste enkeltstrekningen i arbeidet for å kutte reisetiden mellom Bergen og Oslo med tog. Ringeriksbanen er en ny linje mellom Hønefoss og Oslo, som alene kutter reisetiden med over én time.

Banen ble vedtatt bygget i Stortinget allerede i 1993, men stanset opp på grunn av trasékonflikter og omprioriteringer. Nå vil regjeringen bygge den som lyntogtrasé, det vil si med en mulig hastighet på 250 km/t. Det innebærer at traseen må planlegges på nytt.Som BT skrev 11. mai, har det vært sådd tvil om hva regjeringen egentlig ønsket i forslaget til Nasjonal transportplan. I forslaget sto det følgende:

«Det blir satt av 1,5 mrd. til planlegging og oppstart i perioden 2018-2023». Med andre ord så det ut til at planleggingen først skulle starte 2018. Den vil trolig ta fire år, noe som betyr byggestart tidligst 2022-23.

- Vi ble forvirret og skuffet. Det er for sent å begynne planlegging i 2018, sa daglig leder John-Ragnar Aarset i Forum Nye Bergensbanen.

-Ringeriksbanen kommer

Dessuten ønsket regjeringen å foreta en ny konseptvalgutredning (KVU) for strekningen. I samferdselsbyråkratiet er det på linje med å begynne helt fra bar bakke igjen, og er en prosess som ofte tar ti år.

— Med vond vilje kunne det kanskje tolkes slik. Men stortingspartiene har satt seg ned og blitt enige om mer forpliktende formuleringer. Det er også avklart at det ikke blir noen ny KVU, sier Rommetveit.

Han mener dette er en avgjørende dag for Bergensbanen og Ringeriksbanen.

Alt tyder på at stortingsvedtaket vil holde seg selv om det skulle bli borgerlig flertall etter høstens valg. Både Høyre, KrF, Venstre og Frp har støttet bygging av Ringeriksbanen.

-Dette er en fantastisk gledelig melding. Dette er i realiteten full seier ogfullt gjennomslag for det som har vært Forum Nye Bergensbanen (FNB) sine kravtil behandlingen av Ringeriksbanen i Nasjonal transportplan, sier fylkesvaraordfører Mona HauglandHellesnes (V) som er styreleder i FNB.

-Blir dyrere

Også Per Olaf Lundteigen (Sp) jubler over avtalen. Men han vet at også at banen er kontroversiell i hjemfylket Buskerud, fordi den krysser verdifullt jordbruksland og kulturlandskap i Hole kommune.

— For å unngå konflikter som vil forsinke prosjektet i mange år, må vi ta en ekstra kostnad, og legge større del av traséen i tunnel, sier Lundteigen til Ringerikes Blad.