Det har Utdannings— og forskningsdepartementet bestemt.

I tillegg skal studenter som studieåret 2002-2003 har begynt på fjerde året i en profesjonsutdanning, omfattes av overgangsordningen.

Studenter som er i gang med studier på høyere nivå studieåret 2002-2003, kan oppnå ettergivelse av studielånet når de gjør seg ferdige, senest våren 2007.

Vedtaket bygges på at hovedstrukturen i gradssystemet er bachelor og master, og at den delen av profesjonsstudiet som i tid overstiger en bachelorgrad, må likestilles med mastergraden. Studenter som kommer inn under denne definisjonen i 2002-2003 vil kunne få avskrivning for ti, elleve eller tolv semestre når de fullfører graden, avhengig av normert tid for studiet.

Det var i forbindelse med Stortingets behandling av budsjettet for 2003 at det ble vedtatt at ordningen med ettergivelse av utdanningslån i Lånekassen etter fullførte lange studier skal opphøre fra 1. august 2003.

(NTB)