Selv vil ikke Husby si så mye om honoraret sitt.

— Jeg har ikke fått oppgjør ennå, men det er ikke reist innsigelser mot kravet. Det ser jeg ingen grunn til at det skal komme heller, det er gjort et ærlig arbeid. Honoraret var i underkant av normal sats for slikt arbeid.

— Hva var timesatsen?

— Langt under normal advokathonorar.

— Hvor mange arbeidstimer ble det?

— Husker ikke. Men det ble ufattelig mange timer. Og vi jobbet veldig raskt.

Han skal ha brukt ca. fire måneder av fritiden sin på oppdraget.