Ifølge dommen har mannen vært aktiv i flere menigheter i Sør-Norge og betegnes i den rettpsykiatriske erklæringen som menighetsleder.

Volden skal ha startet da jenta var fire år gammel, det seksuelle misbruket da jenta var ti. Både vold og seksuelt misbruk skal ha vart i en årrekke.

I tillegg til fengselsstraffen, ble 57-åringen i Kristiansand tingrett dømt til å betale den nå voksne datteren 100.000 kroner i oppreisning for psykiske skader.

Mannen har nektet straffskyld.

— Jeg har dialoger med Gud som rettleder meg i det daglige, og som virker som en rettesnor på hva som er riktig eller galt. Gud gir konkrete svar, sa han i retten ifølge VG.

I dommen betegnes 57-åringen som familiens overhode og som strengt religiøs. Datteren fortalte i retten om en oppvekst preget av frykt og skildret religiøse møter og levevilkår i hjemmet.

Kvinnen fortalte også om seksuelt misbruk, og retten legger til grunn at faren forgrep seg. Selv nektet faren for misbruk, men innrømmet at datteren ga ham en helbredende nærhet han ikke fikk fra resten av familien.