Kristiansand tingrett mener at 25-åringen ristet sønnen, men at han ikke mente å skade ham og dermed ikke handlet med forsett. Da kunne han ikke dømmes etter tiltalen om legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, skriver Aftenposten.

Dermed ble mannen dømt etter den mildere paragrafen om legemsfornærmelse. Halvparten av straffen på ett år ble gjort betinget.

25-åringen har hele tiden nektet for å ha gjort noe som kunne skade sønnen. Familie og venner har alle gitt mannen skussmål som en svært rolig og ualminnelig kjærlig far.

Sønnen, som i dag er to år gammel, ble påført svært alvorlige skader en natt i mars 2005. Gutten er 100 prosent varig ufør og pleietrengende. Han vil ikke kunne gå, stå eller sitte uten støtte og er tilnærmet blind.

Faren ble i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale sønnen en erstatning på til sammen en million kroner.