KRISTER HOAAS

En undersøkelse som er gjennomført av forskere ved University of Iowa, konkluderer med at pasienter med hovedskader utviklet alvorlig depresjoner langt hyppigere enn blant pasienter med andre skader. Undersøkelsen omfattet 91 pasienter med hodeskader og en kontrollgruppe på 27 pasienter med andre skader. Pasientene ble fulgt og undersøkt hver tredje måned i ett år.

Alvorlige depresjoner ble registrert blant 33 av de 91 pasientene med hodeskader. Disse hadde også større problemer med angst og aggresjon enn de andre. Forskerne kunne også registrere endringer i hjernestrukturen.

Forskerne har i tillegg gått gjennom journalene til mer enn 900 andre pasienter med hodeskader. Funnene tyder på at om lag halvparten av disse slet med en eller annen mental lidelse i løpet av det første året etter at de ble påført skaden. Tilsvarende tall blant pasienter med andre skader, viste at en av fem var registrert med psykiske problemer av en eller annen art. Resultatene av undersøkelsen fra Iowa er publisert i tidsskriftet Archives of General Psychiatry.

— Dette underbygger det andre studier har sagt om depresjoner og hodeskader, sier Dr. Huw Williams ved Universitetet i Exeter i England til BBC News Online. - Det understreker samtidig viktigheten av et godt utbygd apparat for restituering etter hodeskader.