Etter at Stortinget tidligere i år sa ja til den omfattende trosopplæringsreformen, er Den norske kirke klar til å sette i gang. Om et par uker får alle de nær 1300 menighetene i Statskirken invitasjon til å være med i konkurransen om både stillinger og penger.

Menighetene blir rett og slett bedt om å utforme sine prosjekter og planer om hvordan de skal nå ut til barn og unge mellom 0 og 18 år med opplæring om den kristne tro. Om lag 100 menigheter vil få status som prosjektmenigheter.

I dag er 900.000 barn i denne aldersgruppen døpte, og dermed medlemmer av Den norske. Ifølge planen skal Kirken tilby 315 timers opplæring inntil barnet fyller 18 år. I dette tallet er konfirmantundervisningen inkludert.

Lukter lokalmenighet

— Målet vårt er å fange alle døpte i denne aldersgruppen, og at trosopplæringsplanen skal være en integrert plan i hele Den norske kirke i løpet av fem år, sier prosjektleder Paul Erik Wirgenes. Han er nylig tilsatt som prosjektleder, og får den omfattende jobben med å dra det hele i gang.

— Interessen ute i menighetene er stor. Allerede før invitasjonene er gått ut, har over 100 menigheter henvendt seg til Kirkerådet for å bli prosjektmenighet. Dette prosjektet er et viktig skille i Den norske kirkes pedagogiske tenkning. Det skal ikke lages en ny plan fra sentralt hold. Trosopplæringen skal lukte av lokalmenighet fra første stund. Det viktige her er hva man får til lokalt i menighetene, legger han til.

Minst 150 millioner

Sist uke orienterte Wirgenes Kirkemøtet om status for trosopplæringen. 30 friske millioner kroner ligger på bordet til bruk i norske menigheter neste år. I løpet av fem år regner han med at staten bevilger et sted mellom 150 og 680 millioner kroner til prosjektet. Han antar også at reformen vil gi Kirken mellom 30 og 40 nye stillinger i 2004.

Ifølge Wirgenes skal dette være et såkalt erfaringsprosjekt, der man skal bygge videre på og utvikle de mange erfaringene som gjøres rundt om i menighetene. Det skal altså ikke lages en egen sentral plan for trosopplæringen, og tre den nedover hodene på menighetene. Tiltakene skal skapes og utprøves lokalt i femårsperioden.

Aldersgruppene mellom 0 og 18 skal inndeles i ulike faser. Fasen mellom 15 og 18 år blir helt ny i Kirkens trosopplæring, som tradisjonelt har vært avsluttet med konfirmasjonen i 14 års alderen.

Enestående

Wirgenes mener det er radikalt at Kirken nå vil ta medansvar for at alle døpte barn får trosopplæring. Kirken skal være kirke for alle. Derfor må dette prosjektet ha sitt grunnlag i de lokale menighetene. Kirken skal gi en trosopplæring som tar faddere og foreldre på alvor, legger han til.

Kirkemøtet mottok orienteringen fra Wigernes med stor entusiasme. I debatten i Lillehammer i forrige uke lot blant andre biskop Laila Riksaasen Dahl seg begeistre av at Wigernes uttalte at det haster for Den norske kirke å komme på banen i forhold til trosopplæring.

— Tiden for utredninger er forbi. Nå haster det med å komme i gang, sa hun.

Biskop Gunnar Stålsett oppfordret Kirkemøtet til å gi uttrykk for hvor glade man er for Stortingets vedtak.

— For dette er enestående. Jeg vet ikke om noe annet land, der parlamentet har sagt klart ifra at det er viktig å satse på trosopplæring i folket, og samtidig har gitt økonomiske midler til å gjennomføre det.

Barnas katedral

Biskop Ole D. Hagesæther er også ivrig etter å komme i gang.

— Det er bare å sette i gang. Menighetene skal ha stor frihet til å kunne prøve ut nye ting. Så det er ikke noen grunn til at menighetene skal vente på å få lage og utprøve de gode ideene, sa Hagesæther, og nevnte prosjektet med Barnas katedral i Nykirken i Bergen som et eksempel på hvordan man på nye måter kan nå ut til barn med opplæring i den kristne tro.

Paul Erik Wirgenes tror også at planen vil få stor oppslutning blant foreldre. Han frykter ikke at det store flertallet sier nei til Kirkens tilbud om trosopplæring til sine døpte håpefulle.

— Så langt ser det ut som om foreldrene er positive til et slikt tilbud fra Folkekirken. Vi har i mange år hatt en ordning med utdeling av Min kirkebok til døpte fireåringer. Nesten 70 prosent av alle døpte fireåringer møter opp i sin lokale kirken når de inviteres til dette. Det viser at de fleste foreldre gjerne vil følge opp dåpsløftet de ga da barnet ble døpt, og at de tar imot når det kommer, sier han.

DÅP: Søsknene Jannicke Eidsheim, prest Tom Sverre Tomren og Hege Halvorsen døpte sine barn sammen i Meland kyrkje i 2001. Nå skal barna følges tettere opp av kirken.<p/> ARKIVFOTO: VEGAR VALDE