— Jeg har verken krefter eller tid til å kaste bort dyrebar arbeidstid på noen som aldri svarer på telefonen, sier lege Gunnar Ramstad ved Fana Legekontor.

Både fastleger og spesialister opplever ifølge Ramstad stor frustrasjon over hvor vanskelig det er blitt å nå frem til NAV etter at reformen ble innført.

— NAV skaffer oss mye ekstraarbeid fordi det er tungvint og nesten umulig å få kontakt. Småting som tidligere var en bagatell å få løst, kan koste oss flere arbeidstimer, sier Ramstad, som også er leder i Hordaland Legeforening.

Må ringe 815-nummer

Leger, psykologer, logopeder og andre behandlere må nemlig ringe det samme servicenummeret som brukerne for å få telefonkontakt med en saksbehandler i NAV.

— Og alle saksbehandlerne har hemmelig nummer. Svarer de ikke, er det umulig å få oppgitt telefonnummeret deres på sentralbordet slik at vi kan ringe direkte tilbake. En håpløs arbeidssituasjon, som koster oss mye ekstra stress, sier Ramstad. Han rister på hodet over det tungvinte og stivbente regelverket i NAV.

Pasientene lider

Han merker også at pasientene lider under den nye reformen.

— De kommer til meg og beklager seg over konkrete problem i forbindelse med trygdeutbetalinger og kommunikasjonen med NAV. Ofte dreier det seg om bagateller som jeg tidligere ordnet der og da ved hjelp av telefonen. Nå sitter jeg rådløs fordi jeg ikke kommer frem til NAV.

Firkantet

— Saksbehandlingen synes å ha blitt mer firkantet og byråkratisk. Pasientene blir nærmest et ærendsbud mellom fastlegen og NAV. På kort varsel blir det pasientens oppgave å skaffe til veie nødvendige attester og sakspapirer fra fastlegen for forevisning i NAV, sier han.

De siste månedene har han fått mange henvendelser fra frustrerte kolleger som beklager seg over hvordan samarbeidet med trygdekontorene har endret seg etter NAV-reformen.

— NAV har fått beskjed fra oss om den elendige kommunikasjonen. Nå venter jeg at NAV ordner opp, sier han.

Får telefonkatalog

Frustrasjonen blant fastlegene har vært tema på et av kontaktmøtene Hordaland Legeforening jevnlig har med NAV.

Leger og annet helsepersonell får nå våre telefonlister slik at tilgjengeligheten blir betre, sier informasjonsrådgiver Sissel Mæland i NAV Hordaland.

Mæland opplyser at NAV også vil vurdere å opprette et eget telefonnummer til etaten for helsepersonell.

— Kjenner legen saksbehandlers navn, får legene tilgang til direktenummeret. Er ikke navnet kjent, må de nødvendigvis ringe kundesenteret. presiserer Mæland.

Overgangsvansker

— Jeg vet også at på mange av de mindre NAV-kontorene i fylket fungerer kontakten mellom våre saksbehandlere og legene utmerket, sier hun.

Mæland medgir at nye regler for sykmeldingspraksis kan oppleves som byråkratisk for brukere og leger. Men hun mener at dette går seg til når den nye praksisen blir innarbeidet.

Hva mener du om saken? Si din mening her.

FRUSTRERTE FASTLEGER: Gunnar Ramstad og kollegene i Hordaland Legeforening opplever store frustrasjoner med NAV-reformen. Det er blitt umulig å få kontakt både for lege og pasient, sier han.
VEGAR VALDE