Det er resultatet av et EØS-komitémøte fredag.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy er fornøyd med utfallet, og mener det er i tråd med Soria Moria-erklæringen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå kan opprettholde vår strenge praksis for godkjenning av GMO, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

Ifølge Miljøverndepartementet har Norge fått gjennomslag i EU for å fortsette å selv avgjøre hvilke GMO-er som kan selges og settes ut i miljøet i Norge.

– Norge kan dermed fremdeles si nei til dyrking og salg av GMO-produkter som EU har godkjent, dersom vi er uenig i EUs vurdering av helse— og miljøkonsekvensene av en GMO, skriver departementet i en pressemelding.