Den siste delrapporten fra FNs klimapanel peker på at det er håp for å få ned utslippene. De økonomiske kostnadene er moderate, men det krever handling raskt. Ny teknologi er eneste løsning, mener klimaforskerne.

— Kyoto ikke nok

Hvis klodens temperatur ikke skal stige med mer enn to grader, må klimautslippene reduseres med 50 til 80 prosent innen 2050.

— På lang sikt betyr det at vi må bli et «null utslipp»-samfunn. Den eneste måten å få til det på, er å finne måter å produsere ting på som ikke fører med seg utslipp, sier Knut H. Alfsen, forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå og seniorrådgiver ved Cicero Senter for klimaforskning. Alfsen har vært med på å skrive FN-rapporten som ble lagt frem i går.

Klimaforskeren mener at Kyotoprotokollen og liknende avtaler ikke er tilstrekkelig for å håndtere klimaproblematikken.

— For det første er slike internasjonale avtaler frivillige. Det betyr at taperne kan trekke seg dersom kravene blir for store, slik som USA og Australia har gjort. Dessuten bestemmes ambisjonsnivået ut fra dagens teknologi. Den er ofte for dyr, og det fører til at målene ikke blir ambisiøse nok, sier Alfsen.

- Norge må betale

Alfsen mener ny teknologi er eneste løsning for å redusere utslippene, og samtidig imøtekomme verdens økte energibehov.

— Det er ikke nok å utvikle teknologien. Vi må sørge for at den blir tatt i bruk også, sier klimaforskeren.

n I fasen med forskning, utvikling og utprøving av nye og mer klimavennlige teknologier ser han for seg at myndighetene må bidra økonomisk.

n For å sikre at den nye teknologien blir tatt i bruk, kan det være behov for Kyoto-liknende avtaler.

— Det er ikke så viktig hva Norge gjør med sine egne utslipp. Norges viktigste bidrag er å betale for utviklingen av miljøvennlig teknologi, som fattige land kan ta i bruk for å få en sosial og økonomisk utvikling, sier Alfsen.

Høyere pris hjelper ikke

FN-rapporten konkluderer med at det er et stort potensial for å redusere de globale utslippene av klimagasser, særlig innen energi, bygninger, industri og jordbruk.

— Bruk av markedet, inkludert høyere priser, vil ikke gi betydelig utslippsreduksjoner, sier seniorrådgiver Audun Rosland i Statens forurensningstilsyn.

Han understreker at det haster å få iverksatt tiltak, både nasjonalt og internasjonalt.

— Uten nye tiltak vil utslippene øke kraftig, sier Rosland.

Bjelland, Håvard