Forsvarernes håp er selvsagt at de skal finne opplysninger i samtalene som kan være til gunst for klientene.

Det kan flere av dem trenge etter at aktoratet i går avsluttet sin presentasjon av bevisene. Flere av de tiltalte har åpenbart forklaringsproblemer om sine bevegelser før og etter ranet.

Bevis i skyggen

Bevisene kom likevel i skyggen av rabalderet som oppsto da forsvarerne i flokk forlangte å få rettssaken stanset. Bakgrunnen var at Høyesterett mandag bestemt at forsvarerne skal få tilgang til politiets hemmelige avlytting av i alt 33 personer, deriblant flere av de tiltalte. Totalt får de nå tilgang til tusen timer med lydopptak.

— Dette har politiet bevisst holdt tilbake. Det er ikke forsvarernes skyld at saken blir utsatt, sa advokat Morten Furuholmen til BT etter at retten hadde bestemt seg for å stoppe saken frem til mandag.

Sorenskriver Helge Bjørnestad er enig med både forsvarerne og Høyesterett at politiet ikke alene kan vurdere hva som er viktig informasjon i Nokas-saken.

— Retten finner på ingen måte å kunne se bort fra at det i dette kan ligge materiale som forsvaret har en annen vurdering av enn påtalemyndigheten, sa Bjørnestad, som begrunnelse for å utsette saken.

Forbannet advokat

Telefonavlyttingen de nå gis tilgang til har skjedd over et tidsrom fra 5. april i fjor til så sent som i sommer. Flere av avlyttingene er rettet mot de tiltalte, eller deres familie og venner.

— Det er klart at det i dette materiale kan være detaljer som er interessante for vår sak, men som påtalemyndigheten enten bevisst eller ubevisst har sett bort ifra. Det skulle bare mangle om vi ikke fikk tilgang til disse opplysningene, sa advokat Steinar Wiik Sørvik til BT i går.

Han var likevel fortørnet.

— Gang på gang har vi bedt om å få tilgang til samtalene, og selv nå når aktoratet har tapt så har de ikke samtalene klare. Det er utidig, tordnet Sørvik.

Han var svært opprørt over at politiet nå får like lang tid på å kopiere alle samtalene som advokatene får til å gå gjennom dem.

— Jeg er pissed. Det kan du sitere meg på. Hvordan skal vi ha en mulighet til å komme gjennom dette?

Holder tilbake

Wiik Sørvik og flere av hans kolleger signaliserte at de kom til å råde sine klienter til ikke å forklare seg dersom de ikke fikk gå gjennom telefonavlyttingene.

Erling Havnås forsvarer, advokat Astri Aas-Hansen, vil ikke svare på om det fortsatt er aktuelt.

— Nå får vi bruke tiden frem til mandag og se hva det er som skjuler seg i disse samtalene. Vi vet jo ingen ting, heller ikke hvem som er avlyttet, sier Aas-Hansen.

— Betyr det at det fortsatt er aktuelt å råde Havnå til å forklare seg?

— Vårt råd vil være at han forklarer seg når vi mener det er forsvarlig. Det er svaret vi kan gi i dag.

Aas-Hansen sier at gårsdagens kamp for å få saken utsatt handler like mye om prinsipp, som om håpet på å finne noe helt nytt.

— Før vi kan ta stilling til hva som er viktig, så må vi faktisk ha gått gjennom bevisene. Sånn sett var rettens utsettelse av saken helt i tråd med vårt ønske. Det sender også et viktig signal til påtalemyndigheten, sier hun.

De tiltalte virket upåvirket av at saken nå blir utsatt til mandag. Kjell Alrich Schumann holdt like godt en liten pressekonferanse før ha ble ført ut i den ventende cellebilen.

— Det er på sin plass at advokatene får gå inn i materialet, slik at vi får full mulighet til å belyse saken, sa Schumann, som fortsatt bedyrer sin uskyld.