Dette skaper meget sterke reaksjoner blant de ansatte i organisasjonen som tradisjonelt har vært finansiert av innsamlede midler. President Magnus Stangeland innrømmer at det er et betydelig beløp, men sier det er markedspris for denne type tjenester.

NRK har snakket med skipper Kjell Olav Johansen på redningskrysseren «Skuld» i Bodø. Han har jobbet i selskapet i 37 år.

– Generalsekretæren tjener mer på fem dager enn jeg gjør på fire uker, sier skipperen som i likhet med mannskapet er mektig forarget. De mener de uttaler seg på vegne av de fleste sjøansatte når de kommer med sin kritikk.

Johansen sier utviklingen i selskapet nå er kommet så langt at hele virksomheten bør settes under offentlig administrasjon.