Forskningsbibliotekar Lasse Jacobsen fant en mappe merket «Obstfelder?» som inneholdt et lite håndskrevet hefte. Etter å ha sammenlignet håndskriften med materialet som finnes i Nasjonalbibliotekets samling er han sikker på at diktene var skrevet for hånd av Obstfelder selv, skriver ABC Nyheter.

Obstfelder er mest kjent for diktet «Jeg ser», med de kjente linjene «Jeg ser, jeg ser... Jeg er vist kommet på feil klode!».

– Obstfelder har gjort seg flid. Det er ingen overstrykninger, og håndskriften er sirlig, liten og pen. Heftet består av 20 dikt, og mange av dem finnes i Obstfelders debutsamling «Dikte» fra 1893. Men ordlyden i enkelte av diktene er noe annerledes enn i den endelige versjonen, sier Jacobsen.

– Heftet er med stor sannsynlighet et utkast til debutsamlingen i lommeformat. Fire av diktene er trolig aldri blitt publisert, og ett av dem, «Der dør blomster i mit sind», har verken jeg eller Obstfelder-biograf Hanne Lillebo klart å finne igjen noe sted, sier han.