Forsker Asle Bruen Olsen ved Universitetet i Bergen omtaler funnet som betydningsfullt. Fra denne tidsalderen i den tidlige jordbruksfasen av steinalderen, 2.500-2000 år før Jesu fødsel, er det gjort få funn i Norge.

Steinalderhuset er 16 meter langt og 6 meter bredt, og har sannsynligvis huset tre generasjoner og buskap. Utenom huset er det funnet en 2.500 år gammel steinøks.

Det er de intakte stolpehullene til huset som har vakt størst interesse hos arkeologene. Ved å undersøke disse hullene nærmere, håper man å finne kunnskap om blant annet hvilke kornslag våre tidlige forfedre brukte, om husholdning, vegetasjon og annet.

Området på Åse i Ålesund er regulert til boligformål, og arkeologene har bare kort tid på seg til å gjennomføre undersøkelsene.

(NTB)