Etter at huskjøperen merket en ubehagelig lukt, ble noen gulvbord i kjelleren brutt opp. Der ble det blant annet funnet mye rotteskitt fra de samme dyrene.

Huskjøperen tok kontakt med forsikringsselskapet sitt, som igjen engasjerte en ingeniør. Flere gulvbord i kjelleren ble fjernet, og ti rottelik kom for en dag. Ett av dem veide et halvt kilo.

Både ingeniøren og en representant for skadedyrkontrollen slo fast at husselgeren ikke kunne ha unngått å kjenne lukten fra rottene. Det ble også funnet rottegift flere steder i huset, noe som tydet på at selgeren visste om rotteplagen.

Noen minnelig ordning med selgeren ble det likevel ikke. Saken endte i retten. Huskjøperen mente å kunne dokumentere utgifter på 461.584 kroner og erstatningskrav for husleie på 100.000 kroner, fordi huset en periode var ubeboelig.

Men Sunnmøre tingrett mente et prisavslag på 238.266 kroner og en erstatning på 14.580 kroner måtte holde. Da var også kostnader i forbindelse med mangelfull drenering inkludert.

Dette er tredje gangen på ett år at Sunnmøre tingrett har tilkjent huskjøpere i Ålesund-området erstatning og/eller prisavslag fordi det er funnet rotter og rottelik i huset.

(NTB)