— Etter å ha lyttet, har vi handlet, sier Kjersti Toppe (Sp) til bt.no. Hun er Senterpartiets kvinne i helsekomiteen, der slaget har stått.

Det planlagte kuttet på 25 millioner av 100 millioner, som går til behandlingsreiser blir omgjort. Pasientenes organisasjoner er blitt hørt.

De klappet og lo på plenen foran Stortinget da beskjeden kom i formiddag. I statsbudsjettet foreslo daværende helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen å gjennomføre et kutt på 25 prosent på behandlingsreiser. I dag omgjorde hennes etterfølger Jonas Gahr Støre dette forslaget, i samråd med de rød-grønne politikerne på Stortinget.

Alle jublet

Det som var en planlagt demonstrasjon ble brått et tilnærmet vekkelsesmøte. Politikere fra alle partiene møtte frem, og delte gleden over at et lite men viktig skritt var nådd.

— Gratulerer, dere er blant de få som har lyktes med å rette opp tabber som denne regjeringen har gjort, sa Høyre-leder Erna Solberg.

Men Siv Jensen (Frp) var ikke fornøyd med bare å hindre et kutt. Hun lovet en betydelig større satsing på behandlingsreiser om hun hennes parti kommer til makten.

Kuttet tilbud

Så avsluttet hun sin appell med :

— Godt valg, ti måneder før Stortingsvalget.

-Mange reagerte kraftig da regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2013 la inn en reduksjon på 25 millioner kroner til ordningen Behandlingsreiser til utlandet. Reisene har vært et tilbud til kronikere, ikke minst mange revmatikere.

Støre fant penger

— All mobiliseringen og innspillene vi har fått om saken i høringer på Stortinget, har gjort inntrykk. De rød-grønne partiene er opptatt av at pasienter skal få best mulig tilbud, sier Thomas Breen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget.

I samråd med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap), har partiene derfor funnet 25 millioner for å opprettholde den opprinnelige ordningen med behandlingsreiser til utlandet.

Budsjettforslaget er til behandling i Stortinget, og endelig budsjett vedtas før jul.

Skal prioritere

— Mange pasienter trenger behandlingsreiser for å kunne leve med sykdommen sin i hverdagen. Å ta fra folk behandlingsreiser, ville vært svært vanskelig for alle som ville bli rammet. Vi er derfor glade for at regjeringspartiene på Stortinget klarte å finne frem til en løsning der vi unngikk dette kuttet, sier Audun Lysbakken, SVs leder.

De rød-grønne understreker at det er viktig at tilbudet kommer de pasientene til gode som ut i fra gjeldende medisinsk kunnskap har et best mulig forventet utbytte av et slikt opphold. Derfor skal det komme klarere retningslinjer for hvem som skal prioriteres.