FRODE BJERKESTRAND frode.bjerkestrand@bergens-tidende.no

Problemet er at ørekyten ble funnet ovenfor sperrene ved fjellvannet ved Stigstuv fjellstue. Og etter planen skulle det overhodet ikke finnes ørekyte mellom sperren og vannskillet mot vest på Hardangervidda nå.

Alvorlig trussel

Grunnen er at hele området ble behandlet med giften rotenon i august i fjor. Giften skulle effektivt ta knekken på all ørekyte i vannet, og hindre småfisken fra å spre seg til vann på vestsiden av Vidda. Den lille karpefisken er nemlig en svært alvorlig trussel mot ørreten i mange fjellvann. Rotenonutslippet i fjor foregikk til øredøvende protester fra miljøvernere, og Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund var personlig til stede og kastet egg på mannskapet som tømte ut giften.

Funnet under rusefiske

Den enslige ørekyten ble funnet under rusefiske ved Stigstuv på Hardangervidda. Fisket er en del av den pågående overvåkingen etter rotenonutslippet. Rusene ble satt ut 1. juli. Miljøvernleder Terje Aasen hos Fylkesmannen i Hordaland fikk vite om funnet torsdag i forrige uke. Han har ennå ikke fått undersøkt det nøye. — Men personen som fant fisken er så faglig kyndig at det neppe er tvil om at det virkelig er ørekyte, sier Aasen.

Fant ikke flere

Miljøvernavdelingen tok likevel funnet så alvorlig at de straks satte i gang undersøkelser i fjellvannene som ble rotenonbehandlet i fjor. I går var mannskaper fra Fjellstyret i Eidfjord ute i området og drev omfattende elektrofiske. Det vil si at de svimeslår fisken med elektrisitet for å få den til overflaten. Det ble likevel ikke funnet en eneste ørekyte mellom sperrene og vannskillet. - Det er vi svært glad for, sier Terje Aasen. Samtidig ble det satt ut 11 nye ruser som skal sjekkes to ganger i uken den kommende tiden. - Foreløpig er det bare funnet en ørekyte. Men det er en for mye. Vi må få verifisert om det finnes mer, sier miljøvernlederen.

Ny og støyende debatt

Finnes det flere av typen, blir det trolig ny og støyende diskusjon om bruken av rotenon på Hardangervidda. Det vet også Terje Aasen. - Rotenonbehandlingen i fjor er ingen garanti for at all ørekyte er vekk. Men uansett ønsker vi å ha full kontroll på ørekyten, og vi må finne ut hva som har skjedd, sier Terje Aasen. I august setter Miljøvernavdelingen i gang et omfattende arbeid for å finne ut hvordan rotenonen har virket på bunnforhold og vegetasjon i området. Da det vil det trolig også komme fram om ørekyten har overlevd giftutslippet, eller tatt seg gjennom sperrene.