Privatetterforsker Tore Sandberg presentertei dag det han kaller nye og viktige bevis i Orderud-saken.

— Anne Orderud Paust var målet, ikke foreldrene, sa Sandberg fra SKUP-scenen i Tønsberg.

Se video på Journalisten.

Et hull som er funnet i en skyveøren, er privatetterforskerens viktigste bevis.

— Det bemerkelsesverdige er at dette ikke er dokumentert i politiets åstedsmateriale, sier Sandberg, som mener at politiet har slurvet i arbeidet. Blant annet stemmer ikke politiets kart over boligen.

Sandberg mener det 9 millimeter store hullet passer med et .36 kalibret våpen. Et slikt ble brukt under drapene.

- Kom inn gjennom hovedinngangen

Sandberg har de siste to årene jobbet med saken på oppdrag fra Per og Veronica Orderud. Ekteparet ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene på Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne.

— Min oppfatning i dag er at gjerningspersonene ikke har tatt seg inn gjennom den knuste glassdøren, men gjennnom hovedinngangsdøren, sier privatetterforskeren.

Han mener det har blitt brukt glasskjærer for å knuse glassdøren fra innsiden.

— Den eneste logiske er at det har blitt gjort for å få åstedet til å se slik ut.

Han mener dette viser at hendelsesforløpet på Orderud gård i pinsen 1999 var annerledes enn det dommen bygger på.

**Les også:

Veronica håper på frifinnelse**

Nytt vitne

Sandberg har funnet frem til et nytt vitne.

— På et tidspunkt natt til pinseaften hørte han tre skudd som ble avfyrt fra Orderud. Han tok seg frem til Orderud gård og så to personer utenfor kårboligen.

På grunn av lang avstand kunne ikke vitnet bedømme om personene var menn eller kvinner, ifølge Sandberg.

— Man kan selvfølgelig spørre seg hvorfor han ikke gikk til politiet før. Han har gitt meg en begrunnelse, men den vil jeg ikke oppgi fordi det kan bidra til å identifisere ham, sier Sandberg.

Vitnet skal også ha observert en større bil, og hørte hunder.

- Teorien har svakheter

Sandberg mener de nye bevisene er nok til at Gjenopptagelseskomisjonen bør ta saken.

Men journalist i Aftenposten, Frank Gander, mener det er en logisk brist i Sandbergs teori. Blant annet ble det funnet blod fra Marie Orderud på glassbitene fra vinduet.

— Da kan ikke glasset ha vært knust på forhånd, mener Gander, som har skrevet bok om Orderud-drapene.

— Det er interessant og bemerkelsesverdig at du har funnet noe teknikerne har oversett, men hvorfor er det ikke funnet noe prosjektil? spurte journalisten.

Tror uskyldige er dømt

Gander tror ikke at disse bevisene alene er nok til gjenopptakelse.

— Men jeg har all respekt for Tore Sandberg og må trolig spise i meg disse ordene en dag.

Gander stiller blant annet spørsmål til hvor troverdig vitnene er ti år etterpå.

Tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen er spent på hvilke flere kort Sandberg har i ermet.

— Men det vi har sett i dag holder ikke. Det er renspikket teori, mener Abrahamsen.

— Jeg har aldri sagt at det jeg skulle presenere her alene skulle føre til gjenopptakelse, presiserte Sandberg.

På spørsmål om han tror at noen er uskyldig dømt, svarte privatetterforskeren:

— Det er jeg stygt redd for. Det hadde vært pussig å påta seg et oppdrag for noen som jeg trodde var skyldig, særlig etter å ha satt meg godt inn i saken. Om jeg var overbevist om at de var skyldig, ville det vært meningsløst å forsette, sier Sandberg.

Nye personer

Tore Sandberg knytter også to nye personer, som ikke har vært knyttet til saken tidligere, til drapssaken.

En av disse tok kontakt med etterforskeren i 1999 med opplysninger om ett av våpnene som ble brukt, som i en tid etter drapet skal ha vært oppbevart i Molde. Denne personen er nå død.

– Vi har også opplysninger om en annen person som skal hatt med våpenet å gjøre, som senere ble funnet drept i en kjeller i Oslo, sier Sandberg.

Sandberg tar sikte på å levere en rapport til Gjenopptakelseskommisjonen før sommeren. Der vil han også presentere en alternativ gjerningsperson de har fått vitneopplysninger om.

CHRISTIAN LURA (MMS)
CHristian Lura (MMS)