Søndag kveld ble det tatt opp et objekt fra området rundt U-864. Beholderen ble funnet under arbeid med å mudre for å komme til kjølen under den store akterdelen, melder Kystverket på sine nettsider.

Objektet var sterkt begrodd og korrodert, og det var en stund usikkert om det var en kvikksølvbeholder. Franzefoss Gjenvinning AS, som er Geoconsults underleverandør i dette oppdraget og har ansvar for kontroll og deponering av kvikksølv, arbeidet så med rengjøring og undersøkelse av objektet.

Etter rengjøringen kunne man slå fast at det var en beholder med kvikksølv, i meget god forfatning. Dette illustreres ved at pluggen på beholderen lot seg skru av, og kvikksølvet ble tømt over i annen emballasje, melder Kystverket.

Det er nå dermed funnet bevis for at U-864 var lastet med kvikksølv, og det arbeides nå med å samle opp fakta for å kunne jobbe videre mot fase 2. GeoBay er nå tilbake over vrakstedet, og fortsetter arbeidet med forundersøkelsen.

Det er gjort funn av mange vrakdeler, men kjølen er dessverre ikke en av dem. Det er her man antar at U-båten hadde lagret sin last med kvikksølv.

UBÅTEN: Den tyske ubåten på bunnen utenfor Fedje.