Det mener Arne Andersen. Han er tidligere barnevernsdirektør i Hordaland og har mer enn 40 års erfaring med barnevernsarbeid.

Andersen ble pensjonist da barnevernsetaten ble omorganisert i 2004.

Skrivebordsmetode

Han mener multifuncmetoden er en skrivebordsmetode. Den var ikke prøvd ut i praksis da den ble tatt i bruk i Norge.

– Jeg vet at Bufetatene har klokkertro på metoden. Men jeg mener det hadde vært bedre om man hadde prøvd metoden i bruk på en eller to institusjoner før den ble tatt i bruk over hele landet. Slik kunne man spart mange ungdommer for å bli utsatt for et eksperiment som ingen på forhånd vet om gir de ønskede resultater, mener Andersen.

Ungdomssentrene skal være et tilbud for barn og unge med de aller største atferdsproblemene.

For svakt personale

– Det krever store ressurser og erfarent personale for å lykkes med denne gruppen, understreker den tidligere barnevernsdirektøren.

– Slik jeg forstår det har ingen av institusjonene i startfasen klart å skaffe personale med tilstrekkelige kvalifikasjoner og erfaring. Derfor har det vært problematisk å få dem til å fungere etter intensjonen.

Som fylkeskommunal etat drev barnevernet i Hordaland Øvsttunsenteret. Denne institusjonen er nå omorganisert. Bergen Ungdomssenter tar i dag imot ungdom som Øvsttunsenteret behandlet før barnevernet ble en statlig etat.

– Øvsttunsenteret fungerte tilfredsstillende for formålet, slik jeg ser det, sier han.

Stengte dører nødvendig

– Der hadde vi lov til å holde de unge bak stengte dører korte perioder. Jeg tror at skjerming er nødvendig i korte perioder for å hindre at de unge ikke rømmer fra institusjoner, sier Andersen. Han støtter derfor barneombudet som også mener at stengte dører kan være løsningen for ungdom på rømmen.