Bakgrunnen for oppdagelsen er en studie av 3000 islandske slagpasienter og medlemmer av disse pasientenes familier. Slag er den tredje mest utbredte dødsårsaken i de vestlige industriland.

— Dette genet er den første vesentlige, arvebetingede faktor som noen gang er funnet hos folk som er rammet av alminnelige former for slag, het det i en pressemelding fra Roche tirsdag. deCode opplyste samtidig at selskapet er på sporet av et diabetes-gen.

Dette genet knyttes ifølge Reykjavik-selskapet til diabetes type to, det vil si den vanligste formen for sukkersyke. Denne varianten utgjør om lag 90 prosent av alle diabetes-tilfeller, og rammer mennesker i voksen alder.

deCode og Roche samarbeider om forskning rundt arvelige former for utbredte sykdommer. De islandske forskerne får såkalte "milesteins-betalinger" fra sveitserne for hver ny oppdagelse av medisinsk betydning.

(NTB)