Forsker Terje Bjerkgård ved avdelingen for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) sier de foreløpige prøvene fra funnet i Mofjellet er svært interessante.

— Funnet kan være omfattende, men videre undersøkelser må til for å finne ut om det er økonomi til å etablere noe drift, sier Bjerkgård til Aftenposten.

Bergverkselskapet Nord-Norge AS utvant frem til 1987 sink, bly og noe kobber fra en gruve i Mofjellet. Allerede i virksomhetens siste periode fant man gullforekomster, men først i 1995 begynte NGU undersøkelser i området.

Resultatene fra de siste undersøkelsene fra i fjor, gjort på oppdrag fra firmaet MoMin AS gir grunnlag for optimisme, mener Bjerkgård.

— Det har aldri vært drift på gull i Mofjellet, men vi har heller aldri visst hvor mye gull det egentlig er der, sier Bjerkgård.