Folkehelsa fraråder nå sykehus å bruke varianter av luktfjerningsmiddelet X-it. Dette produktet brukes også i private hjem, og selges i dagligvarebutikkene.

Advarer

— Så lenge ikke produsenten kan dokumentere at X-it er fri for bakterieforurensning advarer vi mot å bruke dette produktet. Når middelet sprayes ut i luften, kan stoffet inhaleres eller falle ned på pasienter på sykehus. Dette kan gi sykdom hos mennesker, særlig dem med nedsatt immunforsvar, sier Bjørn G. Iversen i Folkehelsa.

Undersøkt flere steder

Flere sykehus i Norge har undersøkt bakterieinnholdet i forskjellige X-it-produkter. Ved Vest-Agder sentralsykehus, Bærum sykehus, Sentralsykehuset i Akershus og Regionsykehuset i Trondheim ble det bunnet bakterier i så å si alle flaskene. Det er også funnet ulike typer bakterier i flaskene. I to flasker som ble analysert fra Diakonissehjemmets sykehus i Oslo ble det ikke funnet bakterier. Ved Sentralsykehuset i Akershus er all bruk av middelet stanset etter funn av bakterier både i ubrukte og brukte sprutflasker.

Firmaet som selger X-it markedsfører produktet med at det fjerner vond lukt uten å lukte. På internettsiden til selskapet står det at X-it er miljøvennlig siden det kun inneholder vannløselige salter og mineraler som finnes i naturen.

Ikke i sår

På internett står det også at produktet X-it Forte kan benyttes direkte i åpne sår for å fjerne lukt. Folkehelsa tar avstand fra en slik bruk av luktfjerningsmiddelet.

— Vi vil på generelt grunnlag fraråde å bruke ikke-sterile produkter i pasienters sår. Særlig gjelder dette produktet X-it, hvor det er funnet bakterieforurensninger, skriver Bjørn G. Iversen i en melding.

Torsdag ettermiddag lyktes det ikke BT å få kommentarer fra firmaet som selger og markedsfører X-it.